Glinno – zarządzanie problemami i ulepszeniami w organizacji

Glinno

Coblit stworzył platformę webową dla polskiego startupu, która umożliwia zarządzanie problemami i wprowadzanie ulepszeń wewnątrz organizacji. Aplikacja pomaga wykorzystać potencjał pracowników i implementować nowe usprawnienia w przedsiębiorstwie. W projekcie Coblit odpowiadał za analizę, tworzenie środowiska, projektowanie graficzne, rozwój oprogramowania, testowanie oraz wdrożenie aplikacji w środowisku Klienta.

Project Objective:

Celem projektu dla Coblit było stworzenie platformy webowej, która wspiera zarządzanie innowacjami i rozwiązywanie problemów w organizacji, maksymalizując potencjał pracowników i usprawniając działalność przedsiębiorstwa.

Technologies Used in the Project

Zarządzanie Innowacjami i Problemami:

Coblit opracował platformę ułatwiającą identyfikację i zarządzanie problemami oraz wprowadzanie ulepszeń, co sprzyja kulturze innowacji i ciągłego rozwoju w organizacji.

Wspieranie Potencjału Pracowników:

Kluczową cechą aplikacji jest mobilizowanie pracowników do aktywnego uczestnictwa w procesie usprawnień, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i efektywności zespołu.

Kompleksowa Realizacja Projektu:

Coblit był odpowiedzialny za całościowy rozwój projektu – od analizy po wdrożenie, włącznie z projektowaniem graficznym i testowaniem, co zapewnia wysoką jakość i spójność finalnego produktu.

PRICE YOUR PROJECT

Are you interested in a similar solution?

COMPLETED PROJECTS

Our other

web application projects

DEDICATED EMPLOYMENT AGENCY SYSTEM

For one of the largest employment agencies in Paris and the Île-de-France region, we created a comprehensive system for managing all organizational processes. This system includes customer relationship management, recruitment processes, project management, document circulation, payments, and settlements. Thanks to this solution, operational efficiency significantly increased, many processes were automated, new standards introduced, and operational costs reduced. The system contains modules for clients and candidates and connects with external recruitment portals, transferring many operations to third parties. The Coblit project included analysis, environment construction, design, software development, testing, and implementation in the organization along with training.

SIGNSAFE – REMOTE DOCUMENT SIGNING SYSTEM

Coblit developed SignSafe, an innovative method for quick and secure collection of signatures on PDF documents. Our solution enables the sending of documents for remote signing by clients, employees, and contractors through manual signing on a smartphone screen. SignSafe offers both remote and local signature support, providing an eco-friendly, paperless alternative. Additionally, the system is easy to integrate with existing business systems such as CRM, ERP, or invoicing systems.

FUNDACJA KONSUMENTÓW – ANDROID AND iOS MOBILE APPLICATION

Coblit developed an Android and iOS mobile application for reporting all kinds of social and consumer issues, used by non-profit organizations in Poland, Lithuania, and Latvia. The application allows citizens to report unfair consumer practices and other complaints. It also offers sections with news for consumers and reports. The application manager has web access to manage notifications, users, and adding news and reports.